Xplore til naturfagene og matematik i hele grundskolen

Mangler du en god læringsplatform til naturfagene og matematik i grundskolen? Så kunne Xplore være en rigtig god løsning for dig. Det kan være til hele skolen, en årgang, en klasse eller blot dit eget barn.

Det er fuldt dækkende systemportaler til alle naturfag og matematik i grundskolen. Platformene er fyldt med læring og forberedelse til de test og prøver, som de skal kunne bestå. Der er fællesfaglige forløb, hvilket kan være med til at udfordre elevernes forståelse og kreativitet i forhold til de forskellige fag.

Xplore har alt, hvad der er brug for, når det kommer til naturfag og matematik. Det er velbeskrevet og sikrer, at eleverne har mulighed for at blive udfordret og samtidigt lære nye ting i de forskellige fag.

Hvordan ser Xplore portalen ud?

Xplore portalen er bygget op ved, at når du åbner siden, så kommer du ind på deres forside. Herfra har du mange forskellige muligheder. Du kan vælge mellem de forskellige fag samt klassetrin.

Så hvis du skal bruge læringsmateriale til matematik i 3. klasse, så trykker du ind på den systemportal. Inde på de enkelte systemportaler er der også mange muligheder. Der skal først og fremmest logges ind, da det kræver et abonnement at bruge Xplore.

Når du er logget ind, så kan du surfe rundt på siden og lære platformen at kende. Den er fyldt med information og forløb. Der er en lille hovedmenu, hvor du kan vælge mellem overordnede emner. Det kunne være “forløb”. Under siden “Forløb” kan du så vælge de enkelte forløb. Et eksempel på et forløb kunne være “Matematik i vores liv”.

Matematik fra 0.-10. klasse

Matematik er et af de vigtigste fag i skolen. Matematik er overalt i hele ens liv, uden at man reelt set ved det. Derfor er det yderst vigtigt, at eleverne får en god forståelse for matematik i grundskolen, da det ligger som basis for at lære det mere indviklede og komplekse matematik, der kommer i gymnasium og universitet.

Med Xplore Matematik er der en systemportal til alle klassetrin, hvor der gennemgås forskellige forløb. Når du går ind på Xplore Matematik for et bestemt klassetrin, så kan du se de enkelte forløb for det klassetrin. Der er også en underside, der hedder besvarelse og evaluering, hvor der kan ses resultater fra de opgaver, der laves på portalen.

Årsplan, opgavebank og meget mere

Der er også en årsplan tilgængelig, hvilket kan være med til at give et godt overblik over, hvordan året kommer til at se ud. Der er en opgavebank og mediebank, hvor der er opgaver og medier på. Medier kan være billeder eller videoer, der bruges i undervisningen. Til sidst er der en lærervejledning, der henvender sig til læreren. Her bliver der forklaret, hvordan materialet er tiltænkt en undervisning og derfor en god støtte til læreren.

Niveauet på de enkelte klassetrin bliver altid tilpasset. Det er vigtigt, at der hele tiden sker en udvikling i sværhedsgraden, da matematik er et fag, som eleverne har i rigtig mange år. Der skal derfor hele tiden ske en gradvis udvikling

Natur/teknologi 1.-6. klasse

Natur/teknologi portalen er bygget op omkring den samme måde, som matematik er. Der er de samme sider med forløb osv.

Natur/teknologi er et fag, som på en måde er introduktion for de mindre klasser til det naturvidenskabelige område. Det sker igennem flere år, hvor niveauet stille og roligt stiger. Det skaber en god forståelse for de grundlæggende begreber, der ligger som en grobund inden, at der gås i dybden med de enkelte ting i henholdsvis geografi, biologi og fysik/kemi.

Natur/teknik sørger for, at alle elever har en grundlæggende forståelse af fagene, og derfor ved, hvad de kan forvente. Der læres blandt andet helt i starten hos Xplore om emner såsom “din krop” “pattedyr i Afrika” og “dine sanse”. Det er alle emner, der er meget basale. Det giver mulighed for, at eleverne hele tiden kan lægge lag på deres undervisning, sådan det bliver mere og mere detaljeret i forhold til de enkelte emner.

Emnerne i hvert klassetrin hænger ofte meget sammen, da det hele tiden udvikler sig. Der kommer flere og flere begreber på, som gør læringsstoffet mere avanceret.

Geografi 7.-9. klasse

Geografiportalen på Xplore er også bygget om på samme måde med de samme sider. Der er en række gode forløb på alle årgange, hvor eleverne helt sikkert vil lære en masse nye ting.

Emnerne i geografi er meget varierende. De handler om alt fra energi, kommunikation, fattigdom, jordskælv og befolkning. Det er derfor en bred vifte af emner, der skal læres i geografi.

Xplore sørger for, at dine elever får styr på de forskellige emner og problemstillinger, der hører med til hvert emne.

Mange emner

Energi-emner kunne være ting såsom fødevarer eller råstoffer. Det er derfor problemstillinger såsom den grønne omstilling eller landbrug, der læres om de emner. Specielt menneskeret forbrug af varer, olie og andet spiller en stor rolle i emnerne omkring energi.

Fattigdom-emner handler ofte om befolkninger og sundhed. Der er rigtig mange forskellige lag til befolkninger rundt omkring i verden. Den demografiske sammensætning af et samfund spiller en stor rolle i, hvordan et samfund fungerer. Det er derfor vigtigt, at eleverne får en god forståelse for problemstillinger i forhold til fattigdom og demografi.

Jordskælv og tektoniske plader spiller selvfølgelig også en stor rolle i geografi. Det er ofte denne type emner, som man først forbinder med geografi. Det handler om tektoniske plader og deres indflydelse på jorden. Der er blandt andet forskellige typer af tektoniske plader, der alle påvirker jorden på forskellige måder med fænomener såsom jordskælv eller tsunamier.

Biologi 7.-9. klasse

Bilogi portalen på Xplore er bygget op omkring nøjagtig samme måde, som de andre portaler er. Portalen er fyldt med gode emner, der bygger videre på det, som eleverne indtil nu har lært i natur/teknik.

Emnerne handler om alt fra kroppen, dyr eller vand i verden. Der bliver gennemgået de forskellige biologiske processer, der findes i verden. Det kunne være puberteten og dens udvikling og påvirkning af ens krop. Det kunne være omkring dyr og deres kamp for overlevelse i en verden, der hele tiden ændrer sig. Der er også emner, der handler om vand og dets liv. Vand spiller en meget stor rolle i alt liv på Jorden.

Det er vigtigt, at man har en ide om, hvordan Jorden fungerer. Der er en masse processer, der er absolut nødvendige for, at vi som mennesker kan leve som vi gør. Derfor er det vigtigt, at det er noget, som man er opmærksom på. Det kunne være en proces såsom fotosyntesen, der er vigtigt at vide noget om. Det sørger Xplore for, at eleverne får fuldstændig styr på.

Fysik/kemi 7.-9. klasse

Fysik/kemi for 7. til 9. kasse har også en portal hos Xplore. Her er materialet udarbejdet til det enkelte klassetrin, hvor der er stor fokus på det tekniske aspekt af verden. Fysik/kemi handler om mange af de ting, der sørger for, at verden og videnskaben hele tiden udvikler sig.

Der er læringsstof omkring atomer, stråling, jordens udvikling og ernæring for blot at nævne nogen. Det er emner, der handler om, hvordan verden fungerer og hænger sammen. Xplore sørger for, at information videregives på en udførlig og forståelig måde, sådan at alle elever kan forstå materialet.

Fællesfaglige forløb 7.-9. klasse

En af de helt store grunde til, at naturvidenskabelige fag og matematik er vigtigt at lære, er, at de bruges til at beskrive sammenhænge i den virkelig verden. Derfor er det også vigtigt, at fagene bliver kombineret igennem fællesfaglige forløb. Her skal der trækkes tråde mellem de forskellige fag, hvilket kan være med til at belyse et bestemt problem.

Derfor kan du også tilgå fællesfaglige forløb hos Xplore, der helt sikkert vil sætter dine elevers læring og forståelse på hårdt arbejde.

Prøver og test hos Xplore.dk

Du har også mulighed for at lave en prøve eller test på Xplore. Det er et effektivt redskab til forskellige ting i forhold til læring. En test kan hos mange være en motivationsfaktor for at fokusere på at få tingene ordentligt lært. Det vil derfor resultere i, at flere elever bruger længere tid på at forstå et bestemt emne.

Herudover giver det både eleven og læreren mulighed for at få en ide om, hvad niveau man er på. Derved kan man tilrettelægge undervisningen alt efter, hvor eleverne er stærke og svage. De svage områder kan gennemgås en ekstra gang for at sikre, at flere forstår det hele.

Det er vigtigt at skabe en sund kultur som lærer i klasselokalet, hvis prøver og teste skal være en positiv ting. Det anses af mange elever som en negativ test. De er bange for, at de ikke er gode nok. Det handler derfor om, at kulturen omkring prøver er god og positiv. Det vil gøre, at flere elever vil præstere godt i testen.