Den Første Læsning – Med Ida og Emil

At læse og skrive er noget af det allerførste, vi lærer, når vi begynder i skole. Det er nogle af de mest vigtige og basale færdigheder, som vi i Danmark ønsker, at alle skal have. Men hvordan lærer man bedst børn at læse og skrive? Det er et stort spørgsmål, som mange har forsøgt at finde svaret på i tidernes løb.

Et godt bud er Den første læsning, som du bl.a. finder på www.denfoerstelaesning.dk. Det er et gennemarbejdet undervisningsprogram, som skal lede eleverne trygt og sjovt ind i det første arbejde med at læse og skrive. Du finder undervisningsmaterialet både digitalt og som fysiske bøger. Læs meget mere om Den første læsning her!

Den gode læsestart

Det er vigtigt, når vi skal lære børn at læse, at vi giver dem en god start. De skal helst blive gode til at læse, og så vil vi også gerne have, at de skal kunne lide det. Derfor er den første oplevelse altafgørende.

Først og fremmest er det vigtigste selvfølgelig, at børnene lærer at læse. Det er meget forskelligt fra barn til barn, hvor længe det tager, men det tager typisk et par år. Når børnene bliver bedre til at læse, bliver de også af sig selv bedre til at skrive. At lære at læse og at skrive går hånd i hånd.

Det er ikke altid lige til, hvordan du giver børn en god læsestart. Med Den første læsning er tanken, at historierne som børnene læser, skal være sjove, eventyrlige og relevante. I materialet følger børnene Ida og Emil, som er børn på samme alder som dem selv. Det kan være med til at gøre læsningen sjovere og mere gribende. På den måde vil børnene forhåbentlig få en god læsestart!

En kombination af fysisk og digitalt materiale

Den første læsning er et system, som skal hjælpe eleverne til at lære at læse på en sjov, moderne og effektiv måde. Den måde systemet er lavet på, er baseret på forskning, hvor man har undersøgt, hvordan børn lærer bedst. Den første læsning er bygget op omkring både fysisk materiale og digitalt materiale.

Fordelene ved det fysiske materiale er, at det er godt at bruge til undervisning på klassen. Læreren og eleverne kan gennemgå de forskellige opgaver sammen. Det er en god måde at lære sammen på, hvor læreren også kan holde oplæg og fortælle om forskellige ting for at være sikker på, at alle eleverne har hørt det.

Med det digitale materiale er der den fordel, at eleverne kan arbejde i deres eget tempo ud fra deres individuelle faglighed. Det er med til at rykke alle eleverne fra der, hvor de er, hvilket er en effektiv undervisningsmetode, som også er med til at holde eleverne motiverede.

Med Ida og Emil på eventyr!

Undervisningen på www.denfoerstelaesning.dk foregår i et sjovt og eventyrligt univers, som vil appellere til de fleste børn. Karaktererne Ida og Emil følger børnene på en eventyrlig rejse ind i læsningen. I samspil med flotte illustrationer og en lang række meget varierende opgaver er det målet at lære eleverne at læse på en måde, som er både sjov og udfordrende.

Ida og Emil er på elevernes alder, og de indgår i en del forskellige historier, som eleverne vil kunne relatere til. Målet med Den første læsning er hele tiden at møde børnene der, hvor de er. Ved at skabe en ramme for læsningen, som er bygget op omkring forskellige, hyggelige historier, gør man læsningen mere aktuel for børnene, hvilket virker motiverende.

Den første læsning retter sig til elever i hhv. 0. klasse, 1. klasse og 2. klasse. Der er selvfølgelig forskelligt materiale til de tre klassetrin, da eleverne er forskellige steder i læringen.

Læring med udgangspunkt i spil

På www.denfoerstelaesning.dk er undervisningen bygget op omkring forskellige eventyr, som Ida og Emil fører børnene ind i. Hertil følger en lang række læringsspil. I disse spil er der fokus på bl.a. bogstavkendskab, ordkendskab, lydanalyse, sprogforståelse, lydsyntese mm.

Læringsspillene tager udgangspunkt i scener fra de forskellige eventyr. På den måde er der en rød tråd igennem hele undervisningen. I undervisningsmaterialet til 0. klasse – Trin 0 – indgår 6 forskellige eventyr og 36 forskellige læringsspil.

Undervisningen ændrer sig fra trin til trin i takt med, at eleverne bliver dygtigere. På Trin 1 er der mere fokus på, at eleverne selv skal læse små tekster, og der er stort fokus på det lydlige i forbindelse med læsningen. På Trin 2 begynder stavning at spille en større rolle, da eleverne her er nået endnu længere i deres læring.

Et struktureret undervisningsforløb

Der er mange gode grunde til at vælge www.denfoerstelaesning.dk til indskolingen. Den største og vigtigste fordel er, at Den første læsning bygger på den nyeste viden om børns læse- og staveudvikling. Det er et emne, som der hele tiden forskes i, og derfor finder man også hele tiden nye resultater. Med undervisningen fra www.denfoerstelaesning.dk er du sikker på, at dine elever får den bedste læsestart, fordi undervisning matcher den nyeste forskning.

Derudover er der den fordel, at læreren tilbydes et undervisningsforløb, som allerede er struktureret. Det betyder, at læreren spares for en hel masse tid i forbindelse med planlægning af et undervisningsforløb. Forløbet lever op til fællesmål, som er en betegnelse for de ting, som eleverne skal lære i de enkelte fag.

Giver eleverne alle de basale færdigheder

Med hjælp fra www.denfoerstelaesning.dk gives eleverne alle de basale færdigheder indenfor læsning. Eleverne får en grundforståelse for ord, sprogets opbygning og lyd. Den forståelse er det vigtigste afsæt for at kunne blive dygtig til at læse og skrive.

Det skal være sjovt at lære, og det er også et af målene med Den første læsning. Derfor er læringen bygget op omkring små minispil, hvilket er en af de fordele, der er ved læring digitalt.

En computer eller tablet er oplagt til minispil i forbindelse med læring. Det er noget, som eleverne vil synes er sjovt og mere motiverende end mange andre måder at lære på. Selvfølgelig skal det ikke kun være sjovt – det vigtigste er, at eleverne lærer noget. Læringen bliver sjovere ved hjælp af de muligheder, som de digitale læringsspil giver.

Eleverne kan arbejde i deres eget tempo

Det kan være en svær balance at finde det rette tempo i undervisningen. Nogle børn lærer hurtigere end andre. På den ene side skal man selvfølgelig have alle med, og på den anden side dur det heller ikke, hvis nogle af eleverne begynder at kede sig.

Den problemstilling kan www.denfoerstelaesning.dk være med til at løse. Her får eleverne nemlig mulighed for at sidde individuelt med opgaverne. Det betyder, at eleverne kan arbejde i deres eget tempo. Det gavner både de elever, som har svært ved at lære at læse, og dem som har let ved det.

For de elever, som har hurtigst ved at lære nyt, er det befriende og motiverende at få lov til at arbejde videre selv med opgaverne. De kan arbejde i deres eget tempo og gå hurtigt frem, hvis de har let ved de enkelte opgaver.

For de elever, som har sværere ved at lære at læse, er det også en fordel at kunne gøre tingene i deres eget tempo. På den måde er der ikke nogen af eleverne, som “står af”, fordi undervisningen går for hurtigt for dem.

Køb et prøveabonnement til Den første læsning

Det er muligt at købe et prøveabonnement til www.denfoerstelaesning.dk. Det kan være en god måde at finde ud af, om du kan lide materialet, og om du synes, det virker. Du kan bestille et prøveabonnement på www.denfoerstelaesning.dk. På hjemmesiden kan du også læse meget mere om det forskellige materiale, og den forskning der ligger bag.

Det er også på www.denfoerstelaesning.dk, at du bestiller bøgerne og adgangen til materialet. Hvis du har spørgsmål til materialet, kan du få support på hjemmesiden. Du kan også finde en oversigt over svarene til de oftest stillede spørgsmål.

Den første læsning er skabt af Alinea, som står bag en lang række undervisningsbøger og forskelligt undervisningsmateriale.

Rejsen mod at blive en god tekstlæser

Når vi lærer vores børn at læse, er det begyndelsen på en lang rejse. I indskolingen lægger vi grundstenene. Eleverne skal lære at læse og stave, at koble lyd til forskellige bogstaver, som danner ord, som i sidste ende danner hele sætningen og tekstafsnit.

På længere sigt er det disse basale færdigheder, som skal sikre, at eleverne er i stand til at læse digte, noveller, romaner, aviser, fagbøger, nyheder osv. I danskundervisningen på de senere klassetrin arbejdes der med tekst på en anden måde, nu hvor eleverne ikke har svært ved at læse. Så skal de i stedet lære, hvordan de analyserer, fortolker og perspektiverer en tekst.

Med Den første læsning bliver eleverne sikret en god start på denne lange og vigtige rejse. Det er altafgørende for læseglæden senere i livet, at eleverne får en god start. Her er det nogle meget konkrete metoder, som kan være med til at hjælpe eleverne. Det er lige netop disse, som er i fokus på www.denfoerstelaesning.dk. Bestil et abonnement på Den første læsning allerede i dag!