emat – Brugervenlig matematikportal for 1. til 10. klassetrin

Matematikportalen emat er en pædagogisk og interaktiv side, som har læring af matematik som sit hovedfokus og formål. Via denne online portal kan elever fra første til tiende klassetrin løse opgaver indenfor et hav af forskellige matematiske emner, både indenfor det samme klassetrin og på tværs af klassetrinene. Emat portalen er den matematikportal i Danmark, der har været mest benyttet gennem de sidste fjorten år, hvilket vidner om dens brugervenlighed og popularitet i praksis.

Fokus på at matematik skal være sjovt

E mat portalen har først og fremmest som fokus at matematik indlæring skal være sjovt. Derfor er den også bygget omkring, at eleverne kan dyste mod hinanden og skabe et sjovt konkurrenceelement, hvor indlæringen sker mere ubevidst. Denne interaktive og sjove måde at gå til matematik på, kan skabe en helt ny relation hos eleverne omkring matematik som fag.

Matematik er sprogligt et ord, der stammer fra oldgræsk, og det betyder “glad for at lære”, eller “det jeg lærte”, og det er netop denne oprindelige betydning af matematikkens væsen, som e mat portalen stræber efter, at både elever og lærere skal praktisere.

Matematik er et klassisk gammelt fag

Matematik er et fag, der har eksisteret lige så længe, man ved, og der er dermed en meget gammel tradition bag faget, som mangen en lærer løbende har videreført til sine elever. I sin rene form handler matematik om, at man undersøger sandheden via deduktion, og her er emner som rum, struktur og mængde helt centrale aspekter. Disse emner kan man også finde i E mat portalen, der har et hav af forskellige matematiske kategorier at vælge i mellem. Selvom e mat portalen er en læringsportal, der sigter mod læring i klasselokalet, kan matematikken dernæst bruges effektivt i praksis, og det kan være alt fra udregning af, om en bro over Storebælt kan bære alle de biler, der krydser dens vej, til hvorvidt man har råd til at låne et bestemt beløb i banken til drømmehuset, når man inkluderer årlige renter og låneomkostninger.

Ny brugervenlig matematikportal

Når man skal lære matematik, er der al god grund til at gå i ordets sproglige betydnings fodspor og sigte mod, at det skal være sjovt og motiverende at lære matematik. I glæden ved at lære matematik kan der være mange veje at gå, mens det i forskningen er blevet bevist, at man rent pædagogisk lærer bedst ved selv at være aktiv og bruge sin hjerne til at løse opgaver, fremfor kun at få fremstillet matematikken rent teoretisk. En dynamisk læringsform, hvor man først får forklaret reglerne bag, prøver det af og dernæst får feedback er dermed at foretrække, hvis man skal lære at anvende de matematiske færdigheder på konkrete opgaver.

Brugervenlig portal også for læreren

Det er ikke kun eleverne, der får en brugervenlig matematikportal at arbejde ud fra. Det gør lærerne også. Fra portalen kan læreren nemlig sende opgavesæt til eleverne, og dermed give dem interaktive lektier for eller supplerende øvelser, som understøtter det emne, som de er i gang med at lære i matematikundervisningen.

Den feedback, som systemet giver, giver samtidig læreren et godt overblik over, hvor de forskellige elever ligger henne rent niveaumæssigt samt deres fremgang i opgaveløsningen, hvilket igen kan danne grundlag for lærerens tilrettelæggelse af en målrettet og differentieret matematikundervisning.

Ligeledes har e-mat en adaptiv form, som gør, at hvis en elev ikke løser en opgave, bliver den næste opgave lettere, ligesom en elev, der løser opgaven får en sværere opgave næste gang. Dette pædagogiske “trick” gør, at eleven hele tiden løser opgaver på det niveau, som eleven er på, og dermed får en god og succesfuld oplevelse med matematikløsningen.

Gratis, uforpligtende prøveperiode på emat

Det kan være en stor mundfuld at kaste sig ud i at tegne et abonnement på emat portalen til mange klasser på skolen, når man ikke ved, hvordan det virker, og hvordan eleverne og lærerne vil tage imod det. Derfor er der mulighed for, at I først kan prøve det af i en gratis prøveperiode, som er helt uforpligtende. Skolen binder sig dermed ikke til noget, og prøveperioden er på en måned. Er I interesserede i at prøve det, skal I blot skrive en e-mail til emat@emat.dk.

Heri skal I skrive navnet og adressen på skolen. Skriv også jeres institutionsnummer, såfremt I ønsker at logge ind med jeres UNI•Login. I vil herefter få sendt en mail, og indenfor 24 timer vil adgangen blive åbnet for jeres skole.

Skole abonnement eller privat abonnement

Matematikportalen emat er en, som skolen betaler for at have adgang til, og her kan man vælge, hvor mange klasser, der ønskes adgang til, og på baggrund af dette, betaler man et årligt beløb for at have et abonnement til matematikportalens ydelser og aktiviteter. Der findes både et abonnement til private og til skoler. Er du en privat person, der gerne vil lære matematik, er emat portalen dermed også noget for dig.

Privat abonnement

Når du tegner et abonnement som privatperson, er der et hav af aktiviteter og ydelser, som du får direkte online adgang til. Du kan træne matematikopgaver og spørgsmål fra første til tiende klasses niveau og få over to millioner forskellige spørgsmål. Der er dermed nok at øve sig på. Det er her muligt, at du laver dine egne opgavesæt, så du selv skræddersyer lige præcis de opgaver, som du har brug for at løse. Disse opgavesæt kan du også udskrive bagefter på papir.

Det adaptive træningssystem

For at du hele tiden skal føle, at du kan løse opgaverne og ikke kører sur i at sidde med nogle uløselige opgaver, er der indbygget et utroligt pædagogisk og motiverende system, der er adaptivt. Dette betyder konkret at for hver opgave, du løser, finder systemet ud af, om niveauet skal hæves eller sænkes på den næste opgave.

Adgang til alle test-opgaver

Når du gene vil øve dig i en konkret matematisk disciplin, får du adgang til alle de test-opgaver, som emat portalen har. Dette gør, at du kan prøve din viden af i praksis og få direkte feedback. Det skønne ved systemet er, at dine opgaver bliver rettet automatisk, som havde du en virtuel lærer.

Tabeltræning

Åh, de tabeller! Hvem har ikke øvet tabeller i skolen, så man næsten kunne dem i søvne. Er du ikke der endnu, eller vil du gerne øve mere eller lære dine elever en god måde at træne tabeller på, kan man i e-mat systemet konkurrere mod sitets andre brugere.

På denne måde bliver tabeltræningen gjort social, interaktiv og sjov, fordi du får en følelse af fællesskabet i det online univers. Er du et udpræget konkurrencemenneske kan du også optjene point i  emat-dysten, hvor du også konkurrerer mod sitets andre brugere.

Det er også sjovt at træne tabeller, eftersom man kan træne dem på tid, og de bedste tider gemmes på en rekordliste. Her kan eleven både konkurrere mod sig selv og de andre elever, der er på sitet, og dermed kan man også konkurrere mod andre skolers elever. Det kan være sjovt og motiverende med denne konkurrence, som skaber netop det, som matematikken handler om – glæden ved at lære.

Opgavehjælp og support til alle discipliner

Selvom Emat systemet er et online univers, hvor du sidder alene med opgaveløsningen og tal træningen, er du aldrig helt alene. Med i abonnementet får du nemlig både skriftlig opgavehjælp og videohjælp, hvis du har nogle udfordringer, du har brug for støtte og hjælp til. Der er en support tilknyttet, hvor du altid får svar indenfor 24 timer.

Skole abonnement

Der er forskellige priser, alt efter hvor mange klasser der skal bruge abonnementet. Her kan man vælge fra én til fyrre klasser. Derfor skal man først tage stilling til, hvor mange klasser på skolen, som kunne have gavn af abonnementet, og dernæst hvor mange man gerne vil tilmelde.

Kategorier af regneopgaver

Indenfor matematikkens verden er der et hav af forskellige emner, som man kan dykke ned i og blive bedre til. På emat er der følgende kategorier, som man kan løse opgaver indenfor – og også dyste mod andre elever på, fra første til tiende klasses niveau:

  • Regningsarter – plus, minus, gange, dividere.
  • Decimaltal
  • Brøker
  • Tal
  • Algebra og funktioner
  • Økonomi og statistik
  • Geometri
  • Tid
  • Blandede opgaver

Opgavehjælp der letter læreren

E-mat systemet giver mulighed for at læreren kan give den enkelte elev opgavesæt på tværs af klassetrinene. På denne måde kan hver elev få en differenceret undervisning, der tilgodeser netop deres behov og niveau. Det kan være netop denne opdeling i niveau, der motiverer eleven til at fortsætte sin læring i matematik, fordi læringen hele tiden bevæger sig i mellem nem og svær, det vil sige lige tilpas niveau.

Mød eleven, der hvor eleven er

Det kan også være en udfordring for en lærer at undervise differentieret, fordi klasseundervisningen som regel foregår i ét rum med hele klassen på én gang. Ligeledes har klassen som regel den samme matematikbog, som gennemgås systematisk fra A til Z.

I e-mat systemet levnes der i højere grad plads til differentieret undervisning, idet man kan sammensætte opgavesæt ud fra forrige afsnits kategorier og ud fra de niveauer, der findes fra første til tiende klasse. Derudover tilpasser systemet hele tiden sværhedsgraden efter elevens løsning af opgaverne, så niveauet hele tiden justeres og er i henhold til der, hvor eleven er i sin læringsproces.