Skoletube – Verdens bedste værktøjer målrettet grundskolen

Siden smartboards, computere og tablets er blevet en fast del af skoledagen for alle elever, har undervisningsformerne i grundskolen ændret sig gevaldigt. De mange digitale platforme har gjort det muligt for eleverne at udvikle deres tekniske kunnen og tilgå viden på egen hånd.

Men det kan være en jungle at navigere i de uendelige digitale undervisningsværktøjer, der er tilgængelige i dag, og alle sider kræver et login. Derfor har siden Skoletube samlet en lang række forskellige medieværktøjer ét og samme sted. Det giver elever og lærere de samme forudsætninger for at lære og undervise multimodalt.

Her i indlægget kan du blive meget klogere på platformen Skoletube og dens mange værktøjer.

Hvad er Skoletube?

Normalt har elever og lærere skullet logge ind på en lang række forskellige hjemmesider for at bruge digitale værktøjer i undervisningen. Det behøver de dog ikke med Skoletube.

Platformen er leveret af den danske webtjeneste LærIT.dk ApS og er en form for Netflix målrettet danske grundskoler. I stedet for film og serier er det bare en række af verdens bedste online medieværktøjer, der gør det nemt for eleverne at arbejde digitalt og multimodalt.

Her kan både elever og lærere producere og dele mediepræsentationer, der er relevante for undervisningen.

På den elev- og lærervenlige platform har eleverne adgang til 27 forskellige produktions- og præsentationsværktøjer, som f.eks. et videoværksted, tegneserieværksted og animationsværksted.

Når eleven klikker på det online værktøj, de gerne vil bruge, åbner værktøjet direkte i browseren. Nemmere bliver det ikke at arbejde kreativt og multimodalt i undervisningen.

Samlingssted for elevernes produktioner

På Skoletube kan eleverne streame, producere og uploade deres projekter ubegrænset. Her er eleverne således producenter.

Platformen har ubegrænset plads, og eleverne kan uploade så godt som alle formater. Deres produktioner ligger som udgangspunkt helt privat og beskyttet i “Mine medier”. Det er elevens eget personlige arkiv, men vedkommende kan også vælge at dele sine produktioner med andre udvalgte brugere via kanaler på platformen eller via et sikkert link. Det giver eleverne en tryg ramme at arbejde i.

Alle medietyper kan lægges i “Mine medier”, både dokumenter, pdf’er, billeder, film, lydklip, og hvad eleven ellers producerer af materialer.

Læreren kan oprette forskellige kanaler

Gruppearbejde fylder meget i undervisningen i dag. Det tager Skoletube også hensyn til.

Når eleverne skal arbejde sammen om projekter, kan læreren nemlig oprette klasse- og afleveringskanaler til formålet. Undervisningen kan på den måde tage afsæt i den enkelte elevs eller en gruppes produktioner.

Altså er Skoletube på én gang en samling af kreative digitale værktøjer og et sikkert og trygt samlingspunkt for elevernes produktioner.

De 27 værktøjer – elevernes online værktøjskasse

På Skoletube er nogle af verdens bedste online præsentationsværktøjer til multimodale og kreative løsninger samlet på ét sted. Værktøjerne fokuserer på alt fra produktion af bøger over billed- og videoredigering til podcast og infografik.

Her kan du læse om udvalgte værktøjer:

Til videoproduktion

Redigeringsprogrammerne Stop Motion Studio, WeVideo og Videomixer gør det muligt for eleverne at lave fantastiske stop motion film på deres smartphones eller computere, at redigere engagerende videopræsentationer med fine overgange samt lave flotte effekter med bl.a. en green screen funktion.

Til lyd og mundtlighed

Skal eleverne arbejde med mundtlighed, lyd eller podcast, kan de benytte sig af Voicerecorder, som er et meget simpelt værktøj til at optage lyd.

Derudover er der Soundation, som er et musik- og podcaststudie samt FindTheTune, der rummer mere end 600.000 tracks og lydeffekter, som eleverne frit kan benytte sig af i deres produktioner.

Til interaktivt indhold

I stedet for blot at læse, høre eller se handler undervisningen i grundskolen i dag i høj grad om interaktion med de materialer, der bruges i timerne. Derfor kan eleverne også benytte Skoletube til at producere interaktivt indhold, som en modtager skal interagere med.

Med programmet HP5 kan eleverne vælge mellem mere end 40 forskellige mindre værktøjer, hvis de skal lave interaktive videoer og billeder, præsentationer, quizzer og spil.

F.eks. kan eleven lave en video, hvor seeren undervejs bliver præsenteret for en række quizzer. Svarer seeren forkert, sendes personen helt automatisk tilbage i videoen til det sted, hvor det korrekte svar blev vist.

Hele designprocessen er både enorm lærerig og sjov.

Til informationsdeling

Værktøjet Padlet er et super godt værktøj til at dele alverdens undervisningsrelevant indhold med hinanden. Her laver man nemlig en fælles væg, hvor alle eleverne i klassen kan være sammen om at dele informationer, meninger, materialer, erfaringer eller andre medier.

Det er et perfekt program til hurtige aktiviteter og til længerevarende og mere grundige projekter.

Padlet kan bruges til stort set alt, såsom opslagstavler, brainstormopgaver, quizzer, diskussioner, indsamling af feedback, kildelister og meget andet. Derudover kan eleverne indsætte alt i en Padlet, f.eks. tekst, links, billeder, lyd, YouTube videoer eller egne videoer produceret på Skoletube.

Platformen kan altså bruges til alskens faglige formål, og de mange digitale værktøjer vil hjælpe med at udvikle og styrke elevernes kreativitet og innovative løsninger.

Hvorfor benytte Skoletube i undervisningen?

Den gældende folkeskolelov har opstillet en række punkter, som den enkelte elev skal tilegne sig i undervisningen. F.eks. skal eleven udvikle kompetencer i kommunikativ eller anvendelsesorienteret digital produktion.

Derudover siger folkeskoleloven, at eleven skal kunne arbejde vidensbaseret og på baggrund af det udarbejde kreative løsninger med bevidste valg af relevante digitale værktøjer. Med en produktion skal eleven kunne tilpasse formål og budskab i forhold til målgruppen og bevidst kunne vælge og fravælge sproglige, billedmæssige og lydmæssige udtryksformer.

I nogle fag er der fag-mål, hvor elevens brug af digitale værktøjer er et krav. Med sin komplette værktøjskasse og sit brugervenlige interface gør Skoletube eleverne i stand til at vise sin forståelse af forskellige emner frem multimodalt. Det er således en glimrende platform for både elever og lærere til at opnå målene opstillet i folkeskoleloven.

Eleven kan røre ved kulturarven

Med Skoletubes mange værktøjer kan eleverne røre ved den danske kulturarv, selvom de ikke er fysisk tilstede. Rigtig mange museer og kulturinstitutioner samarbejder med platformen, hvorigennem de opbygger opgaver og forløb til skolerne.

På den måde kan eleverne f.eks. arbejde med opgaver i Rigsarkivet eller på Statens Museum for Kunst uden egentlig at være der.

Alle forløb og materialer er helt gratis.

Kan alle benytte Skoletube?

Skoletube er øremærket de danske uddannelsesinstitutioner, og det er kun skoler med et abonnement til platformen, der kan logge ind og benytte sig af platformen.

Tilhører man ikke en abonnerende uddannelsesinstitution eller har et UNI-login, kan man altså ikke oprette sig som bruger.

Hvordan logger eleverne på Skoletube?

Når eleverne vil benytte sig af Skoletube, skal de blot logge ind én enkelt gang med det velkendte UNI-login. Det giver nemlig adgang til alle de digitale værktøjer og samlinger på platformen. Man kan også tilføje andre elever eller hele klasser fra skolen til de forskellige kanaler via UNI-login.

Når først eleven er logget ind, skal vedkommende ikke tænke på at logge ind igen. På Skoletube kan man som nævnt nemlig tilgå alle værktøjer på ét sted og gå direkte i gang med sine produktioner.

Er login’et sikkert?

Alle elever i grundskolen har et UNI-login, der bl.a. bliver brugt til forskellige læringsplatforme, prøver og andre digitale læremidler i Danmark. Det er med andre ord et digitalt ID for eleverne. Derfor er UNI-login helt sikker at anvende.

Dertil er Skoletube en sikker dansk server, som eleven trygt kan bruge og gemme sine produktioner på.

På hvilke devices kan Skoletube bruges?

Eleverne kan bruge Skoletube på tværs af alle deres devices. Uanset om de bruger en computer, tablet eller smartphone, kan de få glæde af platformen – alt snakker nemlig sammen.

Uploader eleverne eller lærerne videoer eller billeder fra en computer, kan de samme filer tilgås og arbejdes videre med på et andet device øjeblikket efter.

Bliv guidet godt i gang

Der er ingen tvivl om, at medieværktøjerne på Skoletube vil tilføre en masse godt til undervisningen i grundskolen, men nogle gange er det nødvendigt at blive guidet godt i gang. Derfor tilbyder Skoletube professionelle videovejledninger på dansk, som trin-for-trin guider dig igennem de forskellige funktioner og muligheder, som værktøjerne giver.

Du kan som lærer finde mere end 150 inspirationsforløb fra andre erfarne lærere, der alle baseres på et fag og et alderstrin samt præsenterer måder at arbejde med de forskellige værktøjer på. Dem kan du anvende direkte i undervisningen.

Udover disse forløb finder du også tekniske guides til programmerne. Alle guides kan ses af både lærere og elever, og de bliver tit brugt i forberedelsen eller som lektier. Er der udfordringer med nogle af funktionerne, er hjælpen altså lige ved hånden.

Hent Skoletubebogen helt gratis

Skoletube har samlet de bedste programmer på én side, og det samme har de gjort med beskrivelserne af dem. I Skoletubebogen, som du helt gratis kan hente digitalt, får du det store overblik over værktøjerne og en masse inspiration til, hvordan eleverne kan bruge dem.

På 52 sider får du en kort introduktion til platformen og alle programmerne samt QR-koder, der fører dig direkte videre til en videovejledning til hvert enkelt program.

Skoletubebogen giver således det bedste grundlag for, at eleverne kommer godt i gang med at bruge de mange fantastiske værktøjer i undervisningen.