Skoledu – Matematik i 0. – 10. klasse

Er du matematiklærer i folkeskolen? Vil du gerne finde opgaver til dine elever, der stimulerer deres nysgerrighed og giver dem lyst til at lære? Så bør du helt klart overveje at inddrage Skoledu i din undervisning.

Skoledu er en matematikportal, hvor dine elever får adgang til en række interaktive opgaver. Her er der lagt fokus på at give eleverne en visuel oplevelse, så det ikke alene er lærerigt, men også sjovt, at anvende Skoledu. Platformen anvender nemlig en række visuelle repræsentationer, der gør det nemmere for dine lever at forstå matematikkens begreber og metoder.

Læs med videre, hvis du vil vide mere om Skoledu, og hvordan du kan anvende platformen i din undervisning.

Udviklet i samarbejde med danske matematiklærere

Skoledu er blevet udviklet i samarbejde med danske matematiklærere. På den måde er du sikret en platform, hvor læringsindholdet lever op til de danske standarder.

Selve platformen er skabt ved hjælp af værktøjet GeoGebra. Værktøjet gør det muligt at skabe interaktive opgaver, hvor dine elever har mulighed for at påvirke indholdet i opgaven, så det bliver enten drejet, flyttet eller bare ændret. Hvis altså opgaven tillader det. Det gør det muligt for eleverne at ændre opgaven, uden at opgaven mister sit indhold og formål. I stedet kan eleven tilpasse den enkelte opgave, så han eller hun bedre forstår den.

Foruden at lære matematik, lærer eleverne også at beherske et digitalt værktøj på en måde, der er både spændende og meningsfuld.

Til alle klassetrin

Hvor mange andre platforme henvender sig til bestemte klassetrin, henvender Skoledu sig i stedet til samtlige klassetrin i folkeskolen. Derfor kan du altså anvende platformen, uanset om du underviser 0.klasse eller 10. klasse.

Det giver også eleverne mulighed for at bruge platformen under hele deres skolegang. Det gør det helt klart nemmere for både dig som lærer, men også eleverne. De slipper nemlig for at skulle stifte bekendtskab med flere forskellige systemer, der opererer på forskellige måder.

På den måde er der mere tid, fokus og energi til at koncentrere sig om hovedopgaven; nemlig at lære matematik.

Sådan opfylder Skoledu Fælles Mål

Som lærer er du uden tvivl bekendtgjort med Fælles Mål. Det er – kort fortalt – de lærervejledninger, som er skabt til at støtte dig som lærer, når du udfører målstyrede undervisning. Derfor er Skoledu naturligvis også skabt med udgangspunkt i Fælles Mål for matematik.

Derudover er alle opgaverne på platformen også akkompagneret med lærervejledninger, så du hurtigt kan se, hvilke færdigheds- og vidensmål, som de enkelte opgaver er rettet mod. Det letter også planlægningen af din undervisning en del, da du hurtigt kan udvælge opgaver, der er relevante for de specifikke kompetenceområder.

Gør det lettere at differentiere undervisningen

Som lærer er det vigtigt, at du har mulighed for at differentiere undervisningen. Uanset hvilket klassetrin du underviser, vil de forskellige elever alle have forskellige ressourcer og udfordringer. Nogle har let ved matematik, andre har brug for mere hjælp. Nogle elever er måske rigtigt gode til enkelte områder inden for matematik, men har mere brug for hjælp til andre områder.

Med Skoledu får du adgang til et brugervenligt resultatpanel, hvor du kan både følge og evaluere dine elevers resultater. På den måde kan du hurtigt få skabt et overblik over, hvor de enkelte elever befinder sig rent fagligt.

Alle opgaverne på Skoledu er også niveauinddelte. På den måde kan du tildele forskellige opgaver til forskellige elever uden at gå på kompromis med den overordnede problemstilling. Det er en effektiv metode, når du gerne vil løfte samtlige elever.

Undersøgende matematik i interaktivt format

Børn er af natur nysgerrige. Derfor giver det også god mening at lade børnene udføre undersøgende matematik. På Skoledu finder du derfor primært matematikopgaver, der bærer præg af at være undersøgende og eksperimenterende.

På den måde bliver der skabt en nysgerrighed hos børnene, der motiverer dem til at arbejde med opgaverne. Derfor er alle opgaverne også skabt i et interaktivt og visuelt format. Det gør læringen sjovere, og når børn har det sjovt, lærer de meget mere effektivt.

Når du anvender Skoledu som platform i din undervisning, vil dine elever kunne bruge digitale værktøjer som CAS og GeoGebra.

GeoGebra kan eleverne anvende, når de gerne vil tegne eller skabe geometriske konstruktioner. Det er ofte et værktøj, som eleverne finder underholdende. CAS er derimod et værktøj, der gør det lettere at undervise eleverne i algebra.

Da alle opgaverne er i et interaktivt format, appellerer de også bedre til nutidens børn og unge, der er anvendt til spil på tablets og computere. Den nuværende børn- og ungegeneration, såvel som de kommende, er ganske enkelt vant til at bruge digitale medier på en måde, som historien ikke har set før. Derfor er Skoledu en platform, som de fleste elever vil finde naturlig og underholdende.

Planlæg nemt undervisningen

Med Skoledu kan du som lærer nemt planlægge undervisningen. Blandt andet kan du hurtigt finde opgaver, der passer til netop det område, som I arbejder med inden for matematikken.

Derudover kan du også let niveauinddele de forskellige elever. Inden for alle emnerne findes der nemlig opgaver på forskellige niveauer. På den måde kan du nemt finde opgaver, der møder den enkelte elev, der hvor han eller hun befinder sig rent fagligt.

Det letter helt klart din planlægningsopgave, så du i stedet kan bruge din tid og energi på andre områder.

Nemt at rette opgaver

Platformen gør det også nemmere for dig at rette både opgaver og prøver fra dine elever. Der er nemlig indbygget rettefunktioner på platformen, som automatik udfører dit arbejde. Ligesådan hjælper platformen dig også med at evaluere den enkelte elevs faglighed, så du ved, hvilket niveau vedkommende befinder sig på.

Gør dine elever bedre til matematik med træningsopgaver

På Skoledu findes der også et træningsmodul. Det hedder meget sigende ”Træn Løs”. På ”Træn Løs” kan dine elever netop træne deres matematiske færdigheder. Her vil der være opgaver, der starter på et lavt niveau.

Når eleven har udført de første opgaver, vil sværhedsgraden blive tilpasset til ham eller hende. Ligesådan har eleven også selv mulighed for at vælge, hvilket emne han eller hun gerne vil træne. Det kan både være alle emner inden for undervisningen eller blot enkelte områder.

Lær dine elever at regne uden hjælpemidler med regnestrategier

Selvom vi lever i en digital tid, er regningen stadig en basal egenskab. Blandt andet derfor er en del af folkeskolens afgangsprøve i matematik også uden hjælpemidler. Her bliver eleverne i stedet nødt til at anvende deres talforståelse og regnestrategier. Men det kræver naturligvis først, at eleverne rent faktisk behersker disse.

På Skoledu findes der derfor et modul, hvor eleverne har mulighed for at lære om og udvikle regnestrategier. Det gør den enkelte elev i stand til at tænke fleksibelt og finde gode løsninger.

Til dette formål er der en række digitale opgaver og redskaber, så dine elever netop kan udvikle fleksible regnestrategier. Det er en egenskab, som de både vil drage fordel af til eksamen, men bestemt også i det virkelige liv.

GDPR

Ligesom alle andre digitale tjenester tager Skoledu naturligvis it-sikkerhed og GDPR alvorligt. Blandt andet samarbejder Skoledu med REV-IT, der består af certificerede it-revisorer, der måler virksomheders compliance.

Derfor kan Skoledu også tilbyde alle kunder en såkaldt ISAE 3000-revisionserklæring. Det er en uvildig tredjepartsdokumentation, der bekræfter, at platformen efterlever alle GDPR-krav samt passer godt på al data.

Afprøv Skoledu gratis

Hvis du er i tvivl om, hvorvidt Skoledu er noget for dig og dine elever, kan du afprøve platformen gratis i 30 dage. Her får du adgang til alle funktionerne, så du kan afprøve dem på egen hånd. Det giver dig en god følelse af, hvordan platformen kan hjælpe dig med din undervisning.

Under prøveperioden har hele skolen mulighed for at anvende Skoledu. Det vil altså sige, at du kan anvende platformen til alle klassetrin. Ligesådan kan du også lade alle dine matematikkollegaer afprøve platformen samtidig med dig.

Platformen er kompatibel, og derfor kan du både anvende den på PC, Mac og tablet. Det gør det også nemmere at tilpasse platformen til netop den type undervisning, som du gerne vil udføre. Du bestemmer selv, om alle eleverne skal sidde i klasselokalet med hver sin computer. Eller om eleverne i stedet skal uden for med hver deres tablet.

Prisen for Skoledu

Hvis du gerne vil anvende Skoledu på din skole, skal du købe et abonnement til platformen. Prisen for abonnementet vil afhænge af, hvilke behov den enkelte skole har. Blandt andet påvirker følgende faktorer prisen:

  • Antal elever
  • Antal klasser
  • Varigheden af abonnementet

Derudover kan der også gives kommunerabat, hvis din skole opretter et abonnement i samarbejde med de øvrige skoler i jeres kommune.

Hvis du derfor ønsker den bedst mulige pris, er det en god idé at alliere dig med kommunens øvrige skoler. På den måde kan I få et godt tilbud fra producenten af Skoledu.