Solceller og solvarme til vores bolig!

Solceller

Som husejer er der nogle ekstra forpligtelser, i forhold til hvis man bor til leje, Til gengæld er der også nogle ekstra muligheder. Man skal f.eks. ikke spørge nogen om lov, hvis man gerne vil skifte el-leverandør – eller varmekilde.

I forhold til sidstnævnte har vi netop igangsat en proces med at kombinere vores forsyning af fjernvarme med solvarme og har netop bestilt en installation af solvarmeanlæg. Det har vi, fordi vi alligevel skulle i gang med at udskifte nogle af vores radiatorer og vores varmtvandsbeholder.

Vi besluttede derfor at give hele systemet en overhaling med solceller på taget.

Sådan får man varme med solceller

Ved hjælp af solceller monteret på taget, produceres der varme. Inden i disse solceller sidder nogle rør med en særlig væske. Når solen skinner, varmes væsken op og ledes via en spiral ind i varmtvandsbeholderen. Her varmer den væskefyldte spiral så vandet op.

Det betyder, at man kan spare på udgifterne til fjernvarme, el eller naturgas, afhængigt af hvilken varmekilde man i forvejen benytter sig af. Samtidig skåner man også miljøet i de tilfælde, hvor varmen kommer fra forbrændingsanlæg eller fossile brændstoffer som udleder CO2 i atmosfæren. Det gør solceller nemlig ikke.

Antallet af solskinstimer i Danmark ligger årligt på 1800 og det anslås, at det kan dække omkring 70% af en almindelig families varmeforbrug. Særligt i sommerhalvåret vil solceller som regel kunne dække hele behovet for varmt vand – og i vinterhalvåret hvor solen skinner mindre, kan der så suppleres med fjernvarme.

Det er også det, vi kommer til fremadrettet.

Solvarme kan dog også kombineres med elvarme, oliefyr eller naturgas, hvis man i stedet bruger en af disse varmekilder i forvejen.

Solvarme er for alle

Det eneste der er nødvendigt for at kunne få installeret solvarme, er at der er plads til et solcelleanlæg.

Vi får vores placeret på taget, på sydsiden af huset hvor solen skinner mest. Samtidig er det også den del af huset, der vender væk fra vejen – og det er perfekt, når man som os måske synes solceller ikke ligefrem pynter.

Hvis man har det som os, er der dog også andre muligheder.

Solcellerne kan også placeres på et fladt tag, som ikke er så synligt fra jorden – eller i et solfyldt hjørne af haven, hvis I har en stor grund.

Det er Fyrogflamme.dk der kommer til at stå for installationen af vores solceller og vi ser meget frem til en lavere varmeregning og en bedre miljømæssig samvittighed.